Waarom werknemerswelzijn nu een van de belangrijkste speerpunten is

Geschreven door Nienke Bruijn
5 min leestijd
26-mrt-2021 12:26:06

“Er is een reflectiemoment nodig over het welzijn van werknemers”, zegt Rik van Berendonk, technisch directeur van OGD. “De nieuwe manier van werken in bepaalde sectoren – thuis en op allerlei momenten van de dag - vraagt veel van mensen. En dit zal ook na de pandemie zo blijven. Want het plaatsonafhankelijke werken en consumeren heeft de toekomst. Daarom is het nu extra belangrijk om na te denken over het waarborgen van het personeelswelzijn.”

Maar wat zijn precies de uitdagingen waar werknemers mee te maken hebben? We delen hier een analyse van de twee belangrijkste uitdagingen.

En in dit artikel lees je hoe je werknemers effectief ondersteunt in deze tijd. 

Welzijnsuitdagingen van de nieuwe werkwijze

We hebben de afgelopen tijd ervaren dat er technisch een heleboel kan. Veel mensen werken vanuit huis. En zij leveren producten en diensten (digitaal) in hoog tempo, waar de klant dat maar wil. Zo blijven organisaties toekomstbestendig en loopt de dienstverlening ook tijdens de pandemie door.

Maar de manier van werken moet ook gezond, prettig en haalbaar zijn voor de mens die het werk uitvoert. Ook dát is een onderdeel van toekomstbestendigheid. In een race naar wendbaarheid en plaatsonafhankelijke dienstverlening komt dit besef soms in het gedrang. Daarom is medewerkerswelzijn nu een van de belangrijkste speerpunten voor bestuurders, leidinggevenden en HR-afdelingen.

Van Berendonk: “Het thuiswerken heeft voordelen voor medewerkers, maar zeker ook nadelen. Daarnaast willen organisaties steeds vaker ‘altijd en overal’ beschikbaar zijn. Deze combinatie resulteert al snel in een hoge werkdruk. Dit levert uitdagingen op voor mensen.” Ook Michael Fenlon, hoofd HR bij PwC, kaart aan dat het welzijn van werknemers in gevaar komt door de groei van de digitale economie: “Het versterken van medewerkerswelzijn zou op dit moment de eerste prioriteit moeten zijn binnen organisaties.”

Gelijk lezen over de oplossingen? Lees hier hoe je het welzijn van je werknemers centraal stelt. 

vitaliteit personeel thuiswerken waaraan werken
Uitdaging 1: continu ‘aanstaan’

“De huidige werksituatie nodigt uit tot een 24/7-maatschappij waarin mensen continu ‘aanstaan’”, stelt Paul Boselie, hoogleraar in human resource management. Dit ‘aanstaan’ heeft verschillende oorzaken.

Snelle levering in een nieuw normaal

Ten eerste is er de norm om producten en diensten binnen een dag of twee te leveren. Deze norm bestond al, maar is tijdens de coronacrisis extra uitdagend voor ondernemers. 

Van Berendonk: “Organisaties richten hun bedrijfsprocessen in op de wensen van de consument. Maar de vraag is: wíe zorgen er voor de snelle levering? En wat betekent dit voor de werktijden en de werkdruk van die personen?” Je ziet dat medewerkers hierdoor soms ook ’s avonds of ’s nachts gaan werken, of dat zij langere dagen maken.

Thuis voortdurend aan staan

Daarnaast hebben veel mensen ook door het thuiswerken het gevoel dat zij bijna voortdurend aanstaan. Zij ervaren te weinig scheiding tussen werk en privé en dat kan stress geven. Dit zit hem in de volgende factoren:

  • Mensen werken vanuit huis gemiddeld meer uren dan op kantoor. Vanwege het gebrek aan reistijd gaan ze snel langer door. En zonder de gebruikelijke afleiding van collega’s nemen zij minder pauze. Pauzeren ze toch? Dan voelen ze zich daar sneller schuldig over. Dat is zonde, want regelmatig pauzes nemen verhoogt de productiviteit en verlaagt het stressniveau.
  • Veel thuiswerkers nemen niet de tijd om voor en na werk ‘psychologisch te onthechten’, doordat zij nu geen reistijd hebben van en naar kantoor. Werk en privé lopen hierdoor veel sneller in elkaar over. Mensen blijven dan eerder zitten met bepaalde spanningen, of zij malen ’s avonds door over werk.
  • Er is op dit moment veel minder mogelijk op het gebied van ontspanning buiten werktijd. Bijvoorbeeld in de vorm van sporten of sociale contacten. Ook dit belemmert het psychologisch onthechten. Zo daalt het stresslevel na het werken minder makkelijk.

Constant bijsturen

Een andere reden waarom medewerkers steeds meer verspreid over de dag (en nacht) aanstaan is het groeiende belang van wendbaarheid. Het is voor veel organisaties nu cruciaal om hun bedrijfsmodel en -processen snel te hervormen als de situatie hierom vraagt. Deze wendbaarheid zit hem in het mogelijk maken van snelle besluitvorming en koersverandering via techniek, data, processen en mensen.

 “In sommige branches is of wordt het de norm om de bedrijfsvoering continu bij te sturen op basis van data. Dit betekent dat medewerkers bepaalde zaken ook buiten kantooruren gaan doen. Zo blijft de bedrijfsvoering up-to-date en speelt de organisatie optimaal in op de klantvraag. Maar of dit soort werktijden net zo goed zijn voor de medewerkers is natuurlijk sterk de vraag”, legt Stefan Tuijt, manager Innovatie bij OGD, uit.

gemis sociaal contact bij thuiswerken personeelswelzijn

Meer weten over trends? Lees onze whitepaper 'De 6 belangrijkste ict-trends voor 2022'

Uitdaging 2: gemis aan sociaal contact en beweging

Veel thuiswerkers missen het sociale contact met collega’s onder werktijd. We zien dat thuiswerkende teams zich minder verbonden voelen met elkaar. Hier kan ook de kwaliteit van het werk onder leiden. En op individueel niveau komt er meer eenzaamheid voor.

Tim van der Hulst, hoofd HR bij OGD: “We hebben onder onze medewerkers een onderzoek gedaan, om inzicht te krijgen in hoe het met hen gaat. We vroegen daarin ook of mensen zich in deze tijd weleens eenzamer voelen. Daar kwamen cijfers uit die voor ons bevestigden hoe belangrijk een kantoor eigenlijk is als sociale ontmoetingsplek.”

Op de werkvloer was er het praatje bij de koffieautomaat. Maar ook gaven collega’s elkaar een high five bij een succes. Of zij zagen iemands koppie hangen en vroegen wat er mis was. Dit soort onderlinge steun en contact vallen op afstand al gauw weg. Maar mensen hebben er nog steeds behoefte aan.

Je denkt dan snel aan videobellen als oplossing. En inderdaad: “Dit kan mensen op afstand wat dichter bij elkaar brengen. Maar videobellen kan ook een bron van stress zijn. Veel mensen vinden videogesprekken super vermoeiend. Videobelvermoeidheid is een heus ding”, stelt Tuijt.

Een ander probleem is dat mensen door het thuiswerken gemiddeld minder bewegen. Zij springen niet meer op de fiets naar het werk, nemen minder pauzes en hoeven niet op te staan om iets te vragen aan een collega. Dit gemis aan beweging kan zorgen voor opbouwende stress en een slechtere gezondheid.

Stel het welzijn van medewerkers centraal

Tijd om het welzijn van je werknemers centraal te stellen dus. Techniek kan van alles, maar het is slechts een middel. Uiteindelijk gaat het om de mensen: zij die ermee werken en die ervan profiteren. Het uitgangspunt is dat techniek het leven makkelijker en beter maakt voor mensen. In deze tijd van ‘altijd en overal beschikbaar zijn’ en maximale wendbaarheid dreigt dat idee af en toe achterop te raken. Terwijl organisaties uiteindelijk niet zonder hun mensen kunnen. Het is daarom belangrijk om de manier waarop zij werken en ondersteund worden bewust vorm te geven.

Verder lezen?

Ontvang email updates