ITIL in de praktijk: configuration management

21 september, 2018

Privé vind ik alles wat met domotica te maken heeft heel erg leuk. Zo heb ik mijn Philips Hue lampen aan mijn Kodi gekoppeld, waardoor mijn lampen meekleuren met films die ik afspeel. Onlangs wilde ik mijn versterker vervangen door een 4K-versterker met de mogelijkheid voor Dolby Atmos. Toen merkte ik dat configuration management ook in een thuissituatie van pas komt. Waarom? Dat lees je aan het einde van deze blogpost!

Het doel van configuration management is het bijhouden van alle ict-componenten en hun onderlinge relatie. Dit helpt met het maken van managementbeslissingen en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties. Dit betekent in praktijk dat je ict-infrastructuur in kaart brengt en aanvult met kennis over hoe de business deze ict gebruikt om waarde te creëren voor jouw bedrijf.

Hoe werkt het in de praktijk?

Op de werkvloer is het altijd zo dat de business heel anders tegen ict aankijkt dan de ict-afdeling zelf. De business ziet namelijk alleen de 'voorkant' van de applicatie die ze gebruiken. Maar een ict’er ziet een hele wereld aan andere software, hardware en ict-processen die het laten werken van deze applicaties mogelijk maakt.

Vergelijk het met een ijsberg in de zee. Men ziet altijd alleen de top, maar het grootste deel is voor ons verborgen. Bij ict-diensten is dat niet anders. Als we deze vergelijking doortrekken naar configuration management, richt de ict-afdeling zich met name op wat er onder water gebeurt. Hoe praat software met elkaar? Welke hostingpartij wordt er gebuikt? Maar ook; wie is de eigenaar van de software?

De ict-afdeling is in eerste instantie niet bezig met wat er allemaal boven het oppervlak gebeurt. Maar op het moment dat de ict onder water aanpassingen doet, kan dit grote gevolgen hebben voor wat er boven water met die ijsberg gebeurt. Stel, de ict verandert de onderkant dusdanig dat de ijsberg begint te kantelen. Als de business hier niet van hoogte is, zullen lopende projecten op dat moment mislukken en niet afgerond kunnen worden. Goed configuration management voorkomt zo’n situatie.

Implementatie configuration management

Configuration management is net als change management een lastig proces om te toe te passen en in te richten. Het wordt vaak gezien als een te bureaucratisch proces dat weinig toegevoegde waarde biedt aan een bedrijf. Maar niets is minder waar. Goed configuration management is juíst een van de dragers van de hele ict-afdeling en biedt enorme voordelen voor jouw bedrijf. Het zorgt voor:

  • Inzicht in de hele ict-infrastructuur zodat de impact bij wijzigingen goed in kaart gebracht worden.
  • Een koppeling tussen ict en de bedrijfsprocessen. Hierdoor kan de impact van ict op deze processen bepaald worden voordat een wijziging uitgevoerd wordt.
  • Inzicht in de leeftijd van componenten waardoor je weet wat wanneer vervangen dient te worden.

Denk bij het begin van de toepassing goed na over het metamodel van de configuration management database (CMDB). Dit is de centrale database waar alle informatie in opgeslagen wordt.

Neem bij het opzetten van de CMDB de bedrijfsprocessen als uitgangspunt en kijk vervolgens naar de applicaties die de klant ziet en ervaart (ict-platform). Breng zodra alle applicaties duidelijk zijn alle andere ict-componenten in kaart. Denk ook goed na over welke informatie je vastlegt per componenten. Hou het vooral overzichtelijk. Less is vaak more!

Het is slim om deze informatie voor alle onderdelen vast te leggen:

  • Naam eigenaar
  • Aanschafdatum
  • Leverancier
  • Serienummer
  • Model
  • Omgeving (productie, acceptatie of test)

Zorg ervoor dat niet iedereen zo maar de CMDB kan wijzigen. Verder moeten er heldere afspraken zijn over wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Dit is vooral van belang als er een deel van de CMDB wordt beheerd door een externe partij. Bij OGD hebben we ruime ervaring bij het opzetten en begeleiden van dit proces. Omdat dit de basis is voor al je andere processen is het essentieel dat dit goed ingericht wordt. Dus mocht je zelf de expertise niet in huis hebben haal er dan iemand bij die het al vaker gedaan heeft.

Zet configuration management op één!

Gelijk aan mijn thuissituatie is het van essentieel belang dat je weet welke componenten aan elkaar verbonden zijn zodat je op basis daarvan de juiste beslissingen kunt maken. Ook als er iets stuk gaat, helpt het om inzicht te krijgen welke componenten bij dit probleem betrokken zijn. Het geeft ook financieel inzicht, denk hierbij aan het bijhouden van certificaten en licenties of het in kaart houden van hardware en eventuele verloop data van garanties. Goed configuration management levert veel voordelen op voor jouw bedrijf. Zet daarom configuration management als belangrijkste proces neer en zorg dat je het goed inricht.

Dit is alweer mijn zesde blogpost in de serie ITIL in de praktijk. Lezen over het inrichten van andere ITIL-processen? Bekijk mijn artikelen hier.

Adviesgesprek ITIL Agile

Bekijk ook eens

Deze verhalen over Training en advies

Ontvang de nieuwsbrief

Nog geen reacties

Reageer als eerste